Konkurs na najsmaczniejsze ciasto

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do udziału w konkursie na „Najsmaczniejsze ciasto”. Konkurs odbędzie się na terenie naszej placówki podczas Pikniku Rodzinnego. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

                         REGULAMIN KONKURSU

        „NAJSMACZNIEJSZE CIASTO”

                     SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 41

                                   DZIEŃ RODZINY 2017

ORGANIZATOR:

Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie

TERMIN KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 03 czerwca 2017 r. podczas trwania imprezy „DZIEŃ RODZINY”

CELE KONKURSU:

 1. Aktywizacja i integracja rodziców dzieci.
 2. Propagowanie domowego wypieku ciast.
 3. Wymiana doświadczeń kulinarnych z zakresu wypiekania ciast.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczestniczyć mogą Rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie.
 2. Zgłoszone do konkursu ciasto musi być własnoręcznym wypiekiem osób zgłaszających.
 3. Do ciasta należy dołączyć kartę z nazwą wyrobu, imieniem i nazwiskiem wykonawcy.
 4. Uczestnicy konkursu prezentują ciasta na własnych paterach lub tacach.
 5. Uczestnicy dostarczają ciasto w dniu 03 czerwca do godziny 9:00 wraz z metryczką ciasta ppkt 3.

ZASADY OCENY CIAST:

 1. Ciasta oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 2. Ciasta będą wyłożone na stołach i oznaczone kolejnymi numerami, imiona i nazwiska ich wykonawców będą w zamkniętych kopertach.
 3. O zwycięstwie decydować będzie liczba punktów.

KRYTERIA OCENY WYROBÓW KONKURSOWYCH:

 1. Wygląd i dekoracja ciasta 0-10 pkt.
 2. Smak ciasta 0-10 pkt.
 3. Kreatywność dekoracji i pomysłowość wykonania 0-10 pkt.

 

NAGRODY:

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.
 2. Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone upominkami i dyplomami.
 3. Zdjęcia zwycięskich ciast będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS NA:

„NAJSMACZNIEJSZE CIASTO”

„DZIEŃ RODZINY” CZERWIEC 2017

 

 

 1. Imię i nazwisko wykonawcy/ów ciasta………………………………………………

 

 1. Nazwa ciasta …………………………………………………………………………

 

 

……..………………………………….

Data i podpis

 

Osoby odpowiedzialne:

mgr Małgorzata Sroka

mgr Aneta Sabat-Pierożek

 

Skip to content