„Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” dofinansowany z EFS.

 

 

 

Cel: zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 3889 728,51 zł 

Skip to content