Spotkanie integracyjne „Rodzice-Dzieciom” -> „Twoja twarz brzmi znajomo”

Organizator: Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie

Osoby odpowiedzialne: Jagoda Piwowarczyk, Małgorzata Sroka, Paulina Grochal

Cele spotkania :

 • Integracja rodziców
 • Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola
 • Przełamywanie własnych barier
 • Stworzenie dobrej zabawy dla wychowanków.

Warunki uczestnictwa:

 • Udział w imprezie skierowany jest do rodziców wychowanków Samorządowego Przedszkola nr 41 i ich rodzin.
 • Udział mogą wziąć soliści oraz zespoły liczący maksymalnie 5 osób.
 • Warunkiem uczestnictwa jest oddanie karty zgłoszenia do 23.11.2017 r. do przeznaczonej w tym celu skrzyneczki.
 • Zadaniem uczestników jest przygotowanie utworu z repertuaru piosenki dziecięcej
  i zaprezentowanie jej w atrakcyjny sposób (śpiew, strój adekwatny do prezentowanej postaci/ tekstu piosenki).
 • Jeśli ktoś będzie chciał wspomóc swój występ nagraniem w wersji instrumentalnej to proszony jest o nagranie podkładu na płytę Cd lub nośnik USB.

Terminy:

 • Kartę zgłoszenia należy umieścić w przygotowanej skrzynce znajdującej się na stoliku przy wejściu do przedszkola do dnia 23.11.2017 r..
 • Uczestnicy powinni zgłosić się do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie imprezy w dniu występu tj. 04.12.2017 r. na 30 minut przed jego rozpoczęciem.
 • Impreza rozpoczyna się 04.12.2017 r. o godzinie 16:00.