Ewaluacja Problemowa

Uprzejmie informuję, że w dniach 14.-15.12.2017r. w naszym przedszkolu zostanie przeprowadzona ewaluacja problemowa w zakresie następujących wymagań:

1)                „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

2)                „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

 

Ewaluację przeprowadzi zespół wizytatorów  Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Skip to content