Rekrutacja na dyżur wakacyjny

KRYTERIA NABORU NA SIERPIEŃ 2018
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 41 W KRAKOWIE:

1.     Dziecko będzie przebywać w placówce minimum 6 godzin i korzystać z co najmniej 2 posiłków

2.     Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Samorządowego Przedszkola nr 41

3.     Rodzic dziecka pracuje w Samorządowym Przedszkolu nr 41

4.     Dziecko samotnie wychowywane

5.     Dziecko obojga rodziców pracujących

6.     Dziecko z rodziny wielodzietnej

7.     Dziecko uczęszcza do Samorządowego Przedszkola w Dzielnicy X lub w Dzielnicy VIII

8.     Dziecko uczęszcza do Samorządowego Przedszkola zamkniętego przez cały okres wakacji

W przypadku jednakowej ilości punktów ustalone zostaną dodatkowe kryteria rozstrzygające.

ośw_samotność

ośw_wielodzietność

ośw_zatrudnienie

Skip to content