REKRUTACJA 2020/2021 – wprowadzone zmiany

Szanowni Państwo,

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w okresie od 13.03.2020 do odwołania prosimy, aby rodzice wypełniony wcześniej wniosek przez stronę https://krakow.formico.pl zapisany w PDF, scan lub jego zdjęcie (BARDZO WAŻNE DOBRA WIDOCZNOŚĆ PODPISÓW OBOJGA RODZICÓW) oraz scany lub zdjęcia załączników przekazać do Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie  na adres e-mail: sprzedszkole41@gmail.com. Po ustaniu zagrożenia dokumentację należy dostarczyć do przedszkola w postaci papierowej. Rodzice, którzy nie mają dostępu do skanu, e-maila itp. mogą przynieść osobiście wniosek w dniu 23.03.2020r. w godz. 09:00-15:00.Rodzic może poświadczyć szczepienie lub jego brak składając oświadczenie według wzoru.

Mając na względzie wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 potwierdzeniem spełniania kryterium dotyczących szczepień* mogą być oświadczenia Rodziców oraz książeczki szczepień. W obecnej sytuacji koniecznym jest ograniczenie wizyt Rodziców w ośrodkach zdrowia.

* tj. dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

 

Skip to content