Zawieszenie zajeć w przedszkolu

Szanowni Państwo,

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Rządu, zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach zostało przedłużone do 26.04.2020r.

Rozporzadzenie MEN z dnia 09.04.2020r.

Przedszkole nadal kontynuuje nauczanie na odległość pozostając w kontakcie z rodzicami.

Małgorzata Opryszek

/Dyrektor Przedszkola/