Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego

Szanowni Rodzice,

Poniżej przedstawiam „Procedurę bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID 19” , która obowiązywać będzie w Samorządowym Przedszkolu nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie okresie funkcjonowania przedszkola w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19). Uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z jej treścią.

Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego P-41

Z poważaniem

Małgorzata Opryszek

/Dyrektor Przedszkola/

Skip to content