Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że w dniach od 25.05 – 02.06.2020r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej jest złożenie wniosku dostępnego poniżej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów*. Wniosek składany jest wyłącznie w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na adres sprzedszkole41@gmail.com (ważne, aby wniosek był czytelny i były wyraźne podpisy).

W przypadku, kiedy w pierwszym etapie rekrutacji składany był wniosek uwzględniający nasze przedszkole na pierwszym miejscu (tzn. pierwszym priorytecie) wystarczy potwierdzić chęć uczestniczenia w rekrutacji mailowo (bez przesyłania dokumentów).

*Do potwierdzenia kryterium szczepień wystarczy oświadczenie rodzica o odbyciu obowiązkowych szczepień i skan/zdjęcie książeczki zdrowia (strony dot. szczepień).

wniosek_o_przyjęcie

oświadczenie_o_rekrutacji_rodzeństwa

oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka

oświadczenie_o_wielodzietności_rodziny

 

Skip to content