Krasnale poznają różne rodzaje drzew, ich nazwy, wyszukują i gromadzą przedmioty wykonane z drzewa

Skip to content