Ewakuacja próbna w naszym przedszkolu

Dnia 17.XI.2021r. nasi wychowankowie odważnie uczestniczyli w próbnej ewakuacji na wypadek pojawienia się pożaru w budynku przedszkola.

Całej akcji przyglądali się Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Krakowie. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, wsparcie Zespołu w praktycznym prowadzeniu ewakuacji osób przebywających
w budynku. Na sygnał alarmu dzieci wzorowo opuściły budynek i udały się na miejsce zbiórki w ogrodzie przedszkolnym. Wychowawcy zatroszczyli się o swoje grupy i w krótkim czasie przeszli na ogród, kierując się do właściwego wyjścia ewakuacyjnego. Szczególnie dumni byliśmy z naszych maluszków, które były bardzo dzielne.

W nagrodę za wzorowe zachowanie, w miejscu zbiórki przywitało nas nieśmiałe słońce, a dzięki uprzejmości Strażaków, wszystkie dzieci miały niepowtarzalną okazję oglądnąć wyposażenie wozu strażackiego. Przejście blisko ogromnego wozu i obecność Strażaków, wywołały wiele uśmiechów na buziach naszych Pociech. Ta spontaniczna niespodzianka sprawiła, że Przedszkolaki były bardzo dumne z udziału w tak ważnym dla nas Wszystkich wydarzeniu.

Cieszymy się, że ewakuacja próbna w naszym przedszkolu przebiegła zgodnie z planem.

Dziękujemy Strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Krakowie za cenne wskazówki, dobre słowo i wsparcie w całym przedsięwzięciu.

Skip to content