Rekrutacja do przedszkola na Rok Szkolny 2022/2023

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że w dniach od 23.05 do 01.06.2022 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Ilość wolnych miejsc: 18

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej jest złożenie wniosku zamieszczonego na naszej stronie po 20.05.2022r. Wniosek składany jest wyłącznie w formie papierowej (bez rejestracji w systemie elektronicznym).

Przyjmowanie wniosków w godzinach otwarcia sekretariatu.

Kryteria rekrutacji znajdują się poniżej:

KRYTERIA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2022/2023

Szanowni Państwo, 

Rekrutacja odbywa się poprzez portal Formico  (https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action). 

Wnioski przyjmowane są od 01 marca (wtorek) do 31 marca (czwartek) w godzinach:

poniedziałek od 8:00 do 16:00

wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

Elektroniczny zapis dziecka nie zwalnia rodzica od obowiązku dostarczenia, w terminie, karty papierowej do przedszkola pierwszego wyboru chyba, że wniosek został podpisany elektronicznie przez oboje rodziców.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi (samotne wychowywanie, niepełnosprawność, nadzór Kuratora, Krakowską Kartę 3+, zaświadczenie o szczepieniach, zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka, oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa) należy dostarczyć wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Skip to content