mgr Anna Hończak-Dziubina

Wychowawca grupy V,  nauczyciel mianowany

Ukończyłam studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Akademii Ignatianum w Krakowie. Dodatkowo jestem filologiem języka rosyjskiego oraz oligofrenopedagogiem.

Systematycznie podnoszę  swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

W wolnym czasie słucham muzyki oraz zwiedzam ciekawe miejsca.

Departments: Dydaktyka, Grupa 5
Positions: Wychowawca
Skip to content