mgr Karolina Turek

Zastępca dyrektora, nauczyciel grupy II, nauczyciel dyplomowany

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalność: poradnictwo i terapia pedagogiczna, ukończyłam także studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem. Byłam słuchaczką pierwszego roku studiów dziennych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od września pełniłam rolę Wicedyrektora, a w maju 2021r. otrzymałam czasowe zastępstwo za Dyrektora na czas jego usprawiedliwionej nieobecności. Okres ten był dla mnie dużym wyzwaniem, ale i cennym doświadczeniem, które owocuje dobrymi inicjatywami dla dobra i przyszłości przedszkola.

Pracując razem z dziećmi odnajduję w nich piękne emocje, wrażliwość i ogromny apetyt na życie. Świat przedszkolaków pełen jest niezwykłych przeżyć, radości i sukcesów zdobywanych małymi krokami. Dla mnie to wielkie szczęście móc być częścią tego świata.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci, które każdego dnia dzielą się ze mną uczuciami i marzeniami – dzięki temu w drodze do swoich wychowanków – przewodnikiem staje się moje serce.

Skip to content