Oferta Edukacyjna

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024:

  • warsztaty edukacyjne z przewodnikiem połączone ze zwiedzaniem zabytków Krakowa
  • Warsztaty badawcze i eksperymentalne
  • Zajęcia ruchowe z piłkami łączące naukę o kontynentach oraz wiedzę o korzyściach płynących z uprawiania sportu
  • Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci
  • robotyka
  • spotkania z teatrem (spektakle muzyczno-teatralne, przedstawienia teatralne, wyjazdy do Teatru) 
Skip to content