Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 41
im.
Zbigniewa Wodeckiego
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Eliza
kontakt z Przewodniczącą: eliza.salamon@gmail.com

Zastępca Przewodniczącej – Pani Katarzyna
kontakt z Zastępcą: katarzyna.chrobak@interia.eu

Sekretarz – Pan Jan
kontakt z Sekretarzem: j.jawie@gmail.com

Skarbnik – Pan Szczepan
kontakt ze Skarbnikiem: szczepan.socha@gmail.com

Skip to content