Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 41
im.
Zbigniewa Wodeckiego
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Emilia
kontakt z Przewodniczącą: esztuba@icloud.com

Zastępca Przewodniczącej – Pan Przemysław
kontakt z Zastępcą: sujdakep@gmail.com

Sekretarz – Pani Danuta
kontakt z Sekretarzem: d.kwatera@gmail.com

Skarbnik – Pani Barbara
kontakt ze Skarbnikiem: basiastefanczyk@yahoo.com

Skip to content