Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.50 – grupy I – IV – schodzenie się dzieci

6.30 – 8.20 – grupy V – VIII

Ćwiczenia poranne; zabawy dowolne i swobodne inicjowane przez nauczyciela i w małych zespołach, aktywizujące dzieci we wszystkich obszarach rozwojowych, zgodnie z potencjałem i zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna wspierająca dziecięce umiejętności oraz sprawności; rozmowy indywidualne, zabawy ze śpiewem, zabawy sensoryczno-motoryczne, zabawy kształtujące sprawność małej motoryki, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe.

Czynności higieniczne, porządkowanie sali po zabawie, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania. Codzienne rytuały grupowe.

8.00 – 8.30 – śniadanie dla grup I- IV – kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, wdrażanie do kultury i estetyki spożywania posiłku, zdobywanie wiedzy na temat korzyści płynących ze spożywania pełnowartościowego posiłku

8.30 – 9.00 – śniadanie dla grup V – VIII – utrwalanie czynności wzorowego dyżurnego, wdrażanie do kultury i estetyki spożywania posiłku, zdobywanie wiedzy na temat korzyści płynących ze spożywania pełnowartościowego posiłku

9.00 – 10.10 – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela w oparciu
o  podstawę programową wychowania przedszkolnego:

Zajęcia z mowy ojczystej, edukacja matematyczna, zajęcia umuzykalniające, plastyczne, konstrukcyjne ruchowe, w tym zajęcia gimnastyczne w grupach IV – VIII, badawcze, przygotowanie do posługiwania się jeżykiem obcym nowożytnym.

10.00 – przygotowanie do spożywania owoców, czynności higieniczne., kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

10.00 – 10.15 – owoce sezonowe podawane dzieciom w ramach dodatku do śniadania

10.15 – 10.30 – zabawy orientacyjno – porządkowe

10.30 – przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego

10.40 – 11.45 – Zabawy ruchowe na powietrzu, zawody sportowe i gry zespołowe, spacery, prowadzenie obserwacji przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne przy użyciu przyborów sportowych, zabawek i przyrządów ogrodowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci; zdobywanie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez doświadczenie i obserwację. Pielęgnacja i prace porządkowe przy hodowli roślin oraz lekkie prace porządkowe na terenie ogrodu przedszkolnego.

12.00 – obiad dla grup I – IV – kształtowanie umiejętności utrzymania właściwej postawy przy stole oraz wdrażanie do samodzielnego posługiwania się sztućcami

12.30 – obiad dla grup IV – VIII – utrwalanie właściwej postawy przy stole oraz umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

12.30 – 14.00 – grupy: I – III – odpoczynek poobiedni na leżakach

12.30 – 13.00 – grupy: IV – VIII – relaksacja poobiednia grup średnich i starszych przy książce,
z wykorzystaniem bajek czytanych przez nauczyciela, słuchowisk muzycznych, muzyki relaksacyjnej.

13.00 – 14.30 – wyjścia do ogrodu przedszkolnego, zabawa na placu zabaw, spacery rekreacyjne
i edukacyjne w zależności od warunków pogodowych. Praca indywidualna z dziećmi, zabawy według pomysłów dzieci oraz z inspiracji nauczyciela.

Zabawy ruchowe w grupach I – III organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane naturalną aktywnością dzieci

14.15 – 14.30 – przygotowanie do podwieczorku grup I – III, kształtowanie czynności samoobsługowych, czynności higieniczne w łazience przy jednoczesnym wdrażaniu do utrzymania porządku i czystości
w łazience

14.30 – podwieczorek dla grup I – IV

15.00 – podwieczorek dla grup V – VIII – kształtowanie nawyku kulturalnego proszenia o dokładki

15.00 – 17.30 / 15.30 – 17.30 – rozwijanie kreatywności, zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych lub w ogrodzie przedszkolnym; praca indywidualna wspierająca sprawności, uzdolnienia oraz zainteresowania dziecka, ćwiczenia rozwijające małą motorykę zarówno przy stolikach jak i na dywanie, proste prace porządkowe w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego, zabawy taneczne, ruchowe przy muzyce, rozwijające uzdolnienia, stopniowe rozchodzenie się dzieci do domów.

Skip to content