Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06.30 – 17.30 – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

08.00 – 13.00 godziny bezpłatne

06.30-7.50 grupy I, II, III, IV / 06.30 – 08.20 grupy V, VI, VII, VIII – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, inicjowane przez nauczyciela i w małych zespołach aktywizujące dzieci we wszystkich płaszczyznach rozwojowych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i zainteresowań, praca indywidualna, rozmowy indywidualne, zabawy ze śpiewem, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia higieniczne, porządkowanie sali po zabawach, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

08.00 – 08.30 – śniadanie grupy I, II, III, IV

08.30 – 09.00 – śniadanie grupy V, VI, VII, VIII

09.00 – 10.00zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, zabawy umuzykalniające plastyczne, ruchowe, umysłowe, konstrukcyjne, badawcze itp.

10.00 – 10.30 – zabawy orientacyjno – porządkowe, czynności higieniczne

10.30 – 11.30 – zabawy w sferze ruchu na powietrzu, spacery, wycieczki, samorzutne zabawy ruchowe organizowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów sportowych i przyrządów, tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia i zdobywania wiadomości, doświadczeń, doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samorealizowanie się dzieci w różnych formach 11.30 – 12.00 — powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe

12.00 – 12.30 – obiad grupy I, II, III, IV

12.30 – 13.00 – obiad grupy V, VI, VII, VIII

12.30-14.00/13:00-14:30 -Gr. III, IV, V, VI, VII, VIII- odpoczynek, muzyka relaksacyjna, słuchanie bajek, praca indywidualna, zajęcia organizowane przez nauczycieli, zabawy ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, spacery wycieczki rekreacyjne lub edukacyjne

13.00 – 14.30 – leżakowanie /dzieci młodsze gr. I, II

13.00 – 17.00 – zajęcia dodatkowe /kółka zainteresowań/

14.00/14.30 – 15.00/15.30 – ubieranie dzieci po leżakowaniu, porządkowanie sal po zabawach, czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.30 – 15.00 – podwieczorek grupy I, II, III, IV

15.00 – 15.30 – podwieczorek grupy V, VI, VII, VIII

15.00- 17.30/15:30- 17.30 – samorzutne zabawy ruchowe organizowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów sportowych i przyrządów, tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia i zdobywania wiadomości, doświadczeń, doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samorealizowanie się dzieci w różnych formach zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, badawcze, tematyczne, zajęcia indywidualne w małych zespołach w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe

Skip to content