Opłaty za przedszkole

Opłatę za przedszkole należy uregulować z dołu do 14 dnia każdego miesiąca.

Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8:00 – 13:00.

W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń rodzice płacą 1,30 zł, 0,65 zł w przypadku posiadania krakowskiej karty rodzinnej lub 0 zł w przypadku dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Numer konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat za przedszkole to:

Opłaty za przedszkole –  dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Numer konta: 92 1020 2892 0000 5102 0626 5047

Tytułem: P41/imię i nazwisko dziecka/pesel dziecka

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

UCHWAŁA NR CXIII/3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

UWAGA! Od 01.09.2023r. zmiana numerów dzieci. Aktualne numery otrzymali Państwa na maila!

opłata za wrzesień 2023
opłata za październik 2023
opłaty za listopad 2023
opłaty za grudzień 2023
opłaty za styczeń 2024
opłaty za luty 2024
opłaty za marzec 2024
opłaty za kwiecień 2024
opłaty za maj 2024
opłaty za czerwiec 2024

Skip to content