Opłaty za przedszkole

Opłatę za przedszkole należy uregulować z dołu do 14 dnia każdego miesiąca.

Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8:00 – 13:00.

W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń rodzice płacą 1 zł, 0,50 zł w przypadku posiadania krakowskiej karty rodzinnej lub 0 zł w przypadku dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat za przedszkole to:

Opłaty za przedszkole –  dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Numer konta: 92 1020 2892 0000 5102 0626 5047

Tytułem: P41/imię i nazwisko dziecka/pesel dziecka/

W przypadku zaległości w opłatach za usługi przedszkola, w ostatnim dniu danego miesiąca dziecko zostanie skreślone z listy korzystających z przedszkola a umowa ulega rozwiązaniu. Dzieci 5- i 6-letnie realizujące obowiązek rocznego  przygotowania przedszkolnego w przypadku zaległości za przedszkole są przepisywane na bezpłatne 5 godzin.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Opłaty za październik 2021
Opłaty za listopad 2021
Opłaty za grudzień 2021
Opłaty za styczeń 2022
Opłaty za luty 2022
Opłaty za marzec 2022
Opłaty za kwiecień 2022

Skip to content