Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa z dnia 01.09.2021r. dotycząca organizacji pracy Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego podczas trwania pandemii Covid-19

Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19 z dnia 18.05.2020r.

Skip to content