Projekt

Gmina Miejska Kraków, realizuje projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” nr RPMP.10.01.01-12-0011/17-00,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje, działanie 10.1 poddziałanie 10.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych oddziałów oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego u dzieci niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans. Regulamin projektu dostępny jest w biurze realizatora projektu: Zespół Ekonomiki  Oświaty, ul. Ułanów 9 w Krakowie, oraz na stronie www Beneficjenta oraz Realizatorów:

Przedszkola Samorządowego nr 41 ul. Babińskiego 1 w Krakowie,

Przedszkola Samorządowego nr 95 ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie

Szkoły Podstawowej nr 157 ul. Rydygiera 20 w Krakowie

Kwota dofinansowania: 3 889 728,51 zł

regulamin indywidualni zatwierdzony

Skip to content