Spostrzegam siebie i innych- „Jaki/jaka jestem?”

„W KRAINIE EMOCJI”

PROGRAM ROZWIJANIA INTELIGENCJI EMOCJONOALNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 41

MARZEC 2018

TEMAT : SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – JAKI/JAKA JESTEM?

 

W marcu odbędą się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu. Tematem zajęć będzie rozwijanie świadomości samego siebie, poznawanie swoich cech charakterystycznych, a także dostrzeganie podobieństw oraz różnic pomiędzy dziećmi w grupie. Celem podczas realizacji tematu będzie zbudowanie większej integracji w grupach i ,co za tym idzie, wzrost poczucia przynależności do grupy. Gdy dzieci czują się ważną częścią grupy, wzrasta także ich poczucie bezpieczeństwa.  Drugim ogromnie ważnym celem będzie  rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci, czyli budowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby. Roli tego czynnika w rozwoju dzieci nie można przecenić. Nasze cele będą realizowane za pomocą zabaw ruchowych oraz ćwiczeń polegających na stymulowaniu umiejętności postrzegania samego siebie, swojego otoczenia oraz wzmacnianiu u dzieci wzajemnej akceptacji.

 

 

Skip to content