„Kiedy Przychodzi Smutek”

„KIEDY PRZYCHODZI SMUTEK”

Czyli grudniowo-styczniowe  zajęcia z edukacji emocjonalnej

realizowane w ramach innowacji pedagogicznej „W krainie emocji”

W trakcie zajęć dzieci:

  • będą słuchać opowieści o chłopcu, którego odwiedził smutek;
  • będą szukać przejawów smutku w ciele, myśleniu i zachowaniu;
  • będą szukać i opisywać sytuacje w których czują smutek;
  • będą szukać sposobów na opowiedzenie innym o swoim smutku;
  • będą szukać sposobów na poradzenie sobie ze swoim smutkiem.

Terminy zajęć:

18 grudnia (środa) – Grupy: II, IV, VIII

Skip to content