Kółko plastyczne

Kółko plastyczne

Kółko plastyczne:  Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Ważne jest, aby zapewnić dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne. Zajęcia plastyczne w naszym przedszkolu odbywają się raz w tygodniu w środę przez 30 – 40 minut. Podczas zajęć używamy różnorodne materiały plastyczne. Prace plastyczne dzieci to źródło wiedzy o ich myślach i przeżyciach. Zostawiamy więc dziecku swobodę w zakresie sposobu widzenia, odczuwania i tworzenia.  Kółko prowadzone jest przez panią mgr Katarzynę Kutrybała i panią mgr Anetę Sabat-Pierożak.
Skip to content