Koło Małego Odkrywcy

Koło Małego Odkrywcy

Celem kółka odkrywców jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.  Kółko prowadzone jest przez panią mgr Małgorzatę Sroka i panią mgr Paulinę Grochal.
Skip to content