Zespół muzyczny

Zespół muzyczny

Zespół muzyczny to kółko mające na celu: rozwijanie zdolności muzycznych, szczególnie zdolności wokalnych u dzieci, uwrażliwianie na różne elementy dzieła muzycznego, a także rozwój osobowości i kreatywności. Głównym założeniem zajęć jest nauka piosenek i wspólne śpiewanie. Zajęciom towarzyszą również ćwiczenia oparte na danej piosence: gestykulacja, kształcenie słuchu, tataizacja wg metody Zoltana Kodaly’a – jednego z twórców wychowania muzycznego kładącego nacisk na naukę śpiewu u dzieci. Ważnym czynnikiem w rozwoju muzycznym i wokalnym dzieci jest integracja śpiewu z ruchem, gestami, grą na instrumentach, dlatego też przy poznawaniu piosenek na zajęciach, wprowadzane są ćwiczenia oparte na metodzie C.Orffa i E.J.Dalcroze’a. Dodatkowym założeniem jest przygotowywanie zespołu do reprezentowania przedszkola na uroczystościach przedszkolnych, jak i poza placówką. Kólko prowadzi pani Dyrektor mgr Małgorzata Opryszek i pani mgr Jagoda Piwowarczyk.
Skip to content