Category "Dyżur"

12mar2024

Szanowni Państwo,

W dniach od 18.03.2024r. do 29.03.2024r. odbędzie się  rekrutacja na dyżur wakacyjny dla dzieci z naszego przedszkola. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania w dyżurze należy złożyć podpisane przez rodziców „Potwierdzenie woli kontynuacji” (wnioski dostępne na dyżurce przedszkola i wysłane w wiadomościach e-mail). Wnioski złożone po tym terminie będą przyjęte pod warunkiem posiadania wolnego miejsca w przedszkolu.

W dniach od 02.04.2024r. godz. 8:00  do 05.04.2024r. godz. 15:00 odbędzie się rekrutacja  dla dzieci spoza naszego przedszkola. Dokumentem potwierdzającym chęć zapisu jest „Karta zapisu na dyżur” potwierdzona pieczątką przedszkola do którego dziecko obecnie uczęszcza.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:

  • z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie dzielnicy X
  • których rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola
  • z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące z innych dzielnic

Karty zapisu na dyżur należy składać w sekretariacie przedszkola w godzinach jego otwarcia.

Zasady rekrutacji dostępne są  poniżej:

Zasady naboru na miesiąc lipiec 2024

Karta zapisu dla dzieci spoza przedszkola:

Karta zapisu na miesiąc lipiec 2024

Skip to content