Konkurs „Ptasia stołówka”

Zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym 🙂

KONKURS PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI I ICH RODZICÓW:

 

ORGANIZATOR: Samorządowe Przedszkole nr 41.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Małgorzata Sroka

Paulina Grochal

 

CELE KONKURSU:

 • kształcenie postaw proekologicznych;
 • uwrażliwianie dzieci na dokarmianie ptaków zimą;
 • poznanie ptaków, które odwiedzają karmnik zimą oraz sposobów w jaki się odżywiają;
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
 • wspieranie kreatywnych sposobów współpracy rodziców z dziećmi;

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 – 6 lat i ich rodziców.
 2. Technika i wykonanie pracy – karmnik powinien być wykonany z naturalnych surowców. Liczy się pomysłowość, trzeba jednak pamiętać, że dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoczeniem, umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego oraz powinien być łatwy w utrzymaniu czystości.

Oceniana będzie pomysłowość w wykorzystaniu materiałów naturalnych, walory estetyczne, staranność, funkcjonalność.

 • Do zgłoszonego karmnika należy dołączyć metryczkę przyklejoną od spodu pracy, zawierającą następujące dane:
 1. Imię, nazwisko dziecka, wiek, grupa;
 2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna pomagającego w przygotowaniu pracy;

TERMIN:

 • Prace należy składać do dnia 24 listopada 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 listopada 2017 r.
 • Prace należy składać w auli przedszkolnej.

 PODSUMOWANIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:

 • Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Ze zgłoszonych prac zostanie utworzona wystawa dostępna w auli przedszkolnej.
Skip to content