Rekrutacja do przedszkola na Rok Szkolny 2024/2025

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że w dniach od 20.05 do 03.06.2024 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.         

Ilość wolnych miejsc: 15

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej jest złożenie wniosku (wraz załącznikami jak w rekrutacji marcowej) zamieszczonego na naszej stronie. Wniosek składany jest wyłącznie w formie papierowej (bez rejestracji w systemie elektronicznym).

Przyjmowanie wniosków w godzinach otwarcia sekretariatu.     

Kryteria rekrutacji znajdują się poniżej:

KRYTERIA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2024/2025


Szanowni Państwo,

W dniu 19-04-2024 godz. 09:00 ogłoszone zostały wyniki rekrutacji do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Informację o wyniku rekrutacji można również sprawdzić logując się na konto założone w systemie rekrutacji.

W terminie od 22-04-2024 godz. 08:00 do 07-05-2024 godz. 15:00 możliwe będzie elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia za pośrednictwem konta w serwisie rekrutacyjnym. Potwierdzenie woli przyjęcia można również złożyć bezpośrednio w przedszkolu w godzinach pracy sekretariatu.


Szanowni Państwo, 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 21-29 lutego 2024 r.- o szczegółach Rodzice zostaną poinformowani mailowo.

Rekrutacja dla nowych dzieci odbywa się poprzez portal Formico  (https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action). 

Wnioski przyjmowane będą od 01 marca (piątek) do 29 marca (piątek) w godzinach:

poniedziałek od 8:00 do 16:00

wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

UWAGA: W piątek 29 marca 2024r. wnioski przyjmowane będą wyłącznie do godziny 14:00

Elektroniczny zapis dziecka nie zwalnia rodzica od obowiązku dostarczenia, w terminie, karty papierowej do przedszkola pierwszego wyboru chyba, że wniosek został podpisany elektronicznie przez oboje rodziców.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi (samotne wychowywanie, niepełnosprawność, nadzór Kuratora, Krakowską Kartę 3+, zaświadczenie o szczepieniach, zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka, oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa) należy dostarczyć wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 253/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 24 stycznia 2024r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Skip to content