Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

Drodzy rodzice,

zapraszamy do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.

 

 

 

 

 

 

MAGICZNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA– konkurs plastyczny na najpiękniejszą świąteczną ozdobę”.

REGULAMIN WEWNĄTRZ PRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie.

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41

w Krakowie, ul. Babińskiego 1.

CELE KONKURSU

 1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
 1. Rozwijanie talentu artystycznego dzieci.
 1. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
 1. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TEMATYKA KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczającego do Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie i ich Rodziców.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w II kategoriach wiekowych:
 1. Grupy młodsze: 1- 4 ;
 2. Grupy starsze: 5-8.
 3. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 • technika wykonania prac dowolna,
 • forma – praca przestrzenna,
 • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię  i nazwisko dziecka, wiek, numer grupy.
 • prace należy dostarczyć indywidualnie w terminie do 18.12.2017r. do grupy 6 „ Leśne Duszki”.
 • dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów;
 • dostarczonych prac nie zwracamy – wszystkie przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki;
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.12.2017
 1. Nagrody:

  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

IV OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje jury powołane przez organizatorów.
 1. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

  a) pomysłowość i oryginalność pracy,

  b) dekoracyjność i kolorystyka,

  c) estetyka wykonania,

  d) dobór materiałów.


  Osoby odpowiedzialne za konkurs
  : mgr Katarzyna Kutrybała

mgr  Aneta Sabat- Pierożak

Skip to content