Przedszkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych

REGULAMIN 
przedszkolnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych

CELE KONKURSU

* Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci w wieku      przedszkolnym,
* Rozwijanie umiejętności śpiewania solowego i zespołowego,
* Pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej,
*Integracja środowiska i wymiana doświadczeń,

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie przy ul. Babińskiego 1

 ADRESACI

 Konkurs adresowany jest do dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 41.

W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły w następujących grupach wiekowych:

  • 3-4 – latki – soliści
  • 5-6 – latki – soliści
  • 3-4 – latki – grupy
  • 5-6 – latki – grupy

TERMIN

Konkurs odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 r. (środa) w auli Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie

 PRZEBIEG KONKURSU

Wykonawca może zaprezentować maksymalnie dwa utwory: kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczno-noworoczną przy czym maksymalny czas trwania występu nie może przekroczyć 7 minut.

 Repertuar dowolny – w języku polskim lub dowolnym języku obcym.

 Kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczno-noworoczna powinna być wykonana z podkładem muzycznym, tj. przy akompaniamencie instrumentu/instrumentów 
lub zapisanym wyłącznie na nośniku Compact Disc (bez wokalu).

Podkład zapisany na innych nośnikach (np. pendrive) nie będzie dopuszczony.

Płyta CD powinna być opisana wg schematu:
– imię i nazwisko wykonawcy/nazwa grupy,
– tytuł utworu.

Konkurs rozpocznie się o godz. 09:30

O kolejności występów decydują organizatorzy. Opiekunowie grup i solistów, zostaną poinformowani o godzinie występu swojej grupy lub solisty.

Organizator powoła niezależne trzyosobowe jury w celu wyłonienia najciekawszych prezentacji.

Jury będzie brało pod uwagę:

 

  • dobór repertuaru, stroju
  • czystość i poprawność wykonania,
  • oryginalność wykonania,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Przewiduje się nagrody za I, II, III miejsce w każdej grupie wiekowej. Komisja może przyznać wyróżnienia.

Każdy z uczestników wspólnego kolędowania otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru do dnia 24 stycznia 2018 r. (środa) na adres sprzedszkole41@gmail.com lub do sekretariatu przedszkola.

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Skip to content