Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”

KONKURS PLASTYCZNY 

      „POMOCNA DŁOŃ”

 

 REGULAMIN KONKURSU

 

Organizator: Samorządowe Przedszkole nr 41

Osoby odpowiedzialne: Jagoda Piwowarczyk

 

Nasze przedszkole bierze udział  Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą „Przedszkolny klub wolontariatu V edycja”. Konkurs „Pomocna dłoń” jest jednym
z zadań do realizacji wymienionym przez organizatorów ogólnopolskiego konkursu.
Zachęcamy do licznego wzięcia udziału w naszym przedszkolnym konkursie.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i plastycznej.
 • Rozwijanie u dzieci postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych;
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni;

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci i rodziców Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej bądź pracy przestrzennej o tematyce „POMOCNA DŁOŃ”. Prace mają zwrócić uwagę na różne formy pomagania potrzebującym oraz zachęcić dzieci do niesienia pomocy innym. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice. (rysunek kredkami, pastelami, farbami, praca wykonana z plasteliny, masy solnej, masy papierowej, wydzieranka, kolaż, frottage, praca przestrzenna, jak również inne).
 • Dzieci wykonują prace w domu z pomocą rodziców.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: dzieci młodsze (gr I-V) oraz

dzieci starsze (gr. VI-VIII). Oceniana będzie szczególnie: zgodność z tematem konkursu, wkład pracy dziecka, kreatywność oraz walory estetyczne.

Termin:

 • Prace plastyczne należy składać do dn. 22.01.2018r
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dn. 26.01.2018 r.
 • Prace należy składać w auli przedszkolnej.
 • Prace należy podpisać: imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa.

Prosimy aby prace były podpisane z tyłu.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

 • Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa, a autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Z wykonanych prac zostanie utworzona wystawa, która będzie dostępna w auli przedszkolnej.

                  

                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA! 

Skip to content