Podsumowanie Wewnątrzprzedszkolnego Quizu o Wolontariacie

Przedszkolny Quiz o Wolontariacie odbył się w dniu 14.03.2018r. Celem imprezy było rozwijanie u dzieci postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. W quizie wzięły udział czteroosobowe zespoły z grup: IV, V, VI, VII, VIII.

Każda z grup miała przygotowane swoje stanowisko do działania.

Grupy wykonywały zadania, za które mogły otrzymać jeden lub dwa punkty – czerwone serduszka.

Poprawność wykonywanych zadań oceniała komisja w składzie:

Elżbieta Wojnarowska-Pyzia

Monika Pachel

Małgorzata Różycka

 

Wszystkie grupy wykazały się dużą wiedzą na temat wolontariatu, niesienia pomocy innym. Swoją postawą pokazały jak pięknie można współpracować w zespołach i wzajemnie się uzupełniać. Wszystkie grupy otrzymały certyfikat Wolontariusza i otrzymały nagrody książkowe.

 

                                                                                              Gratulujemy 🙂

Skip to content