Wiosna na sportowo w obiektywie

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.

Tematyką zdjęć jest uprawianie sportu wiosną.

Czas trwania konkursu: 30.04.2018r. – 30.05.2018r.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 prace.

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin.

 

 

 

„Wiosna na sportowo w obiektywie”

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu fotograficznego

 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród dzieci i rodziców.
 3. Tematyką zdjęć jest spędzanie czasu na sportowo wiosną.
 4. Czas trwania konkursu: 30.04.2018 r. – 30.05.2018 r.
 5. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie prac fotograficznych.
 6. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych – uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację
  i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.
 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 prace.
 2. Format prac w formie papierowej 13×18 cm lub większe.
 3. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, grupę oraz tytuł pracy.
 4. Prace konkursowe należy składać w przedszkolu u Pań woźnych
  lub wychowawcom.
 5. Termin składania prac upływa: 11.05.2018 r.
 6. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej
  oraz na stronie internetowej przedszkola.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody
  na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
Skip to content