Konkurs „Mój Kraków w obrazie i poezji”

KONKURS PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI I ICH RODZICÓW:

 „MÓJ KRAKÓW W OBRAZIE I POEZJI”

 

ORGANIZATOR: Samorządowe Przedszkole nr 41.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: mgr Małgorzata Sroka.

mgr  Katarzyna Kutrybała

 

CELE KONKURSU:

 • kształcenie postaw patriotycznych;
 • uwrażliwianie na piękno Krakowa;
 • poszerzanie wiedzy o swoim mieście i czerpanie z niego inspiracji;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i rodziców poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań artystycznych;
 • wspieranie kreatywnych sposobów współpracy rodziców/opiekunów z dziećmi;

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 – 6 lat z Samorządowego Przedszkola nr 41.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko i opiekuna pracy plastycznej typu collage (kolaż), z wykorzystaniem zdjęcia dziecka na tle ulubionego fragmentu miasta, zgodnej z tematyką konkursu oraz wspólne napisanie krótkiego wiersza na ten temat.
 • Praca płaska – technika collage, format A4 – A3.
 1. Oceniana będzie zgodność z tematem konkursu (Kraków w obrazie i poezji), samodzielność wykonanej pracy, walory estetyczne.
 2. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć przyklejoną od spodu metryczkę zawierającą następujące dane:
 • Imię, nazwisko dziecka, wiek, grupa;
 • Imię i nazwisko rodzica/opiekuna pomagającego w przygotowaniu dzieła artystycznego;

TERMIN:

 • Konkurs rozpoczyna się 11.06.2018.Prace należy składać do dnia 18 czerwca 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca 2018 r.
 • Prace należy składać do sali gr.8

 PODSUMOWANIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:

 • Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Ze zgłoszonych prac zostanie utworzona wystawa dostępna w auli przedszkolnej.
Skip to content