Zajęcia patriotyczne

Dnia 16.10.2018 (wtorek) odbyły się zajęcia patriotyczne zrealizowane pod opieką pani Anety Półchłopek i pani Marty Mazur. Zajęcia pt. „Polak Mały”, zarówno dla grup młodszych jak i starszych, przeprowadzone zostały na auli naszego przedszkola. Dzieci miały możliwość obejrzenia filmu, który ukazał nasze symbole narodowe oraz ich historię. Przedszkolaki brały czynny udział w rozwiązywaniu zagadek na temat Polski. Zajęcia zakończyły się wspólnym odśpiewaniem naszego hymnu narodowego.

Skip to content