Konkurs plastyczny „MOJA WOLNA OJCZYZNA”

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie  plastycznym na plakat

„MOJA WOLNA OJCZYZNA”

Uczcijmy razem 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości!

 

Regulamin konkursu plastycznego

plakat- „MOJA WOLNA OJCZYZNA”

 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie.
 2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych .
 3. Cele konkursu:

– uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

– rozwijanie u dzieci wartości patriotycznych

– rozwijanie umiejętności plastycznych przedszkolaków oraz zachęcanie do prezentowania własnej twórczości.

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu w dowolnej technice w formacie A3 lub A4 zgodnej z tematem konkursu. Prace na konkurs  powinny być  pracami własnymi dzieci lub wykonane z  małą pomocą rodziców.
 2. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka oraz należy podać wiek i grupę przedszkolną.
 3. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe:

-dzieci w wieku 3-4 lat

-dzieci w wieku 5-6 lat.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– pomysłowość

– estetyka pracy

– samodzielność wykonania pracy konkursowej

 1. Prace należy składać do 06 listopada 2018 u Pań prowadzących daną grupę.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2018.
 3. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
 4. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Katarzyna Kuzio i Anna Hończak -Dziubina

 

Skip to content