Innowacja-wiadomości dla Rodziców

Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły (§1 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dn.09.04.2002r).

 

Definiując „innowację” stwierdzić należy, iż pochodzi on od łacińskiego słowa innovatio, co oznacza odnowienie, tworzenie czegoś nowego. W Polsce definiowane jest jako „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość, reforma”.

 

W naszym przedszkolu ramach innowacji pedagogicznej został stworzony program „W krainie emocji”, którego celem jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej już od najmłodszych lat. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania emocji u siebie i innych, rozumienia ich i kierowania nimi. Ukształtowanie takich umiejętności u dzieci, wpłynie pozytywnie na samoświadomość, samoocenę oraz  nawiązywanie i podtrzymywanie  relacji społecznych. Jest to inwestycja w przyszłość naszych dzieci i może być ważnym elementem decydującym o sukcesie życiowym.

 

Do udziału w programie zachęcamy także Rodziców – zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne (2 razy w roku) oraz indywidualne rozmowy z Wychowawcami i specjalistami naszej placówki.

Skip to content