Wieczornica

W czwartek (15.11.2018), w godzinach popołudniowych, nasze przedszkole świętowało Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji wszystkie grupy, zebrały się na auli, by móc uczestniczyć w wieczornicy. Dekoracje, wywieszone prace dzieci o tematyce: Niepodległa Polska oraz biało-czerwone róże, które dostarczył p. Andrzej Wątor, rozświetliły całą salę.  Na spotkanie licznie przybyli rodzice dzieci. Uroczystość przeprowadzona przez grupę V, pod nadzorem wychowawczyń: p. Paulinę Grochal i p. Anetę Sabat – Pierożak, rozpoczęła się odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu Polski. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej, a także taniec – „Krakowiak”. Po występie, każdy uczestnik spotkania mógł rozgrzać swoje struny głosowe, śpiewając pieśni patriotyczne. Zarówno rodzice, jak i dzieci, byli mocno zaangażowani.
Na zakończenie, zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu o „Niepodległej Polsce”.
Za pomoc w przygotowaniu tego wyjątkowego dnia, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji.

Skip to content