Aniołkowe Granie

Celem  Projektu „Aniołkowe Granie” jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych, a także integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych.

Jednym z elementów Projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki z upominkami wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej. Forma koncertu jest tak opracowana, aby przez zabawę dzieci uwrażliwiały się na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach opiekuńczych.

 

Małopolski Kurator Oświaty obejmuje patronat honorowy nad projektem „Aniołkowe Granie”.

Skip to content