Konkurs plastyczny „Logopedyczny Kraków”

Przedszkolny konkurs plastyczny Logopedyczny Kraków

 Od 21 marca do 26 kwietnia w przedszkolu trwa konkurs Logopedyczny Kraków.

Konkurs polega na zrobieniu pracy plastycznej, której głównym tematem będzie miasto Kraków. Praca może być ilustracją legendy krakowskiej, przedstawieniem życiorysu osoby związanej z Krakowem, ilustracją do ważnego zdarzenia. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe. Dzieci z grup IV-VI powinny użyć wyrazów z głoskami: ć, dź, ś, ź, s, z, c, dz, t, d, n, w, f, l, k, g, ch. Dzieci z grup VII-VIII mogą użyć wyrazów ze wszystkimi głoskami, łącznie z r. Rodzice wraz z dziećmi tworzą pracę plastyczną, w której użyją wyrazów zawierających wybrane lub wszystkie głoski języka polskiego, np. głoska s. Na ilustracji można przedstawić zatem: smoka, jaskinię, Skubę, Wisłę itd.

Cele konkursu:

  • pogłębienie wiedzy dzieci na temat środowiska lokalnego jakim jest miejsce ich zamieszkania – miasto Kraków,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych,
  • rozwijanie zdolności manualnych, małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez ćwiczenia z rodzicami.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi logopedzie, wychowawcom grup lub u Pań woźnych do dnia 9-go kwietnia 2019 roku.
  • Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną płaską, wykonaną dowolną techniką, w formacie A4 lub A3.
  • Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
  • Każda praca konkursowa powinna być podpisana: imię i nazwisko, grupa przedszkolna. Prace powinny zawierać listę użytych wyrazów z głoskami trudnymi – listę uzupełniają rodzice. Zachęca się, aby w czasie wykonywania prac rodzice wraz z dziećmi ćwiczyli trudne słowa często je wypowiadając. Prace nie podpisane, anonimowe i bez listy wyrazowej nie będą brały udziału w konkursie.
  • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w ramach Konkursu.

Zachęcamy dzieci i ich rodziców do wzięcia udziału w konkursie a przy okazji do wspólnych ćwiczeń logopedycznych.

Regulamin-konkursu-Logopedyczny-Kraków

Skip to content