„Polska moja ojczyzna” – konkurs plastyczny

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców z Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie do udziału w wewnątrz przedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Polska – moja Ojczyzna”.

CELE KONKURSU:

– rozwijanie uzdolnień plastycznych
– kształtowanie postaw patriotycznych
– integracja dzieci grup przedszkolnych

REGULAMIN KONKURSU:
1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodną z tematyką konkursu (technika prac dowolna, format A-4).
2. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka.
3. Prace należy złożyć do grupy 7 „ Sówki” do dnia 09.11.2019 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10:00 na auli przedszkolnej.
5. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.

  1. Komisję powołuje Organizator.
  2. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, samodzielność wykonania oraz wartość artystyczną.
  3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
  4. Spośród dostarczonych prac zostaną wyłonieni laureaci.

 

Organizator:
Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie.

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

mgr Katarzyna Kutrybała

mgr Monika Sadowska

mgr Aneta Sabat – Pierożak

 

Skip to content