Prezydium

Rok szkolny 2019/2020

 Prezydium Rady Rodziców: 

Przewodniczący: Maciej Zdanowski

Zastępca: Katarzyna Dudzik-Talkowska

Skarbnik: Barbara Stefańczyk

Sekretarz: Edyta Wierciak

Członkowie Rady Rodziców:

Agnieszka Fleszar-Pawlik

 Danuta Kwatera

Dagmara Sciseł

Angelika Zamojska

Skip to content