Projekt grupy II- Krasnali

W grupie II realizowany jest projekt badawczy pt. „Drzewo” Celem projektu jest  propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą.

Zaplanowane zadania:

• Poznamy budowę drzewa, będziemy oglądać książeczki tematycznie z nimi związane, poznany różne gatunki drzew i ich rodzaje, będziemy obserwować drzewa i gałęzie przez lupę.

• Poznamy etapy rośnięcia drzewa,, będziemy obserwować sadzonkę brzozy i  nadamy jej imię.

•  Będziemy malować jesienne drzewa, ułożymy historyjkę obrazkową pt. „Drzewo rośnie” przyporządkujemy do drzewek w różnych porach roku odpowiednie obrazki.

• Będziemy wyszukiwać przedmioty wykonane z drzewa

• Będziemy obserwować drzewa rosnące wokół przedszkola, przeliczać, porównywać ich grubości.

• Utrwalimy  nazwy owoców, będziemy rozróżniać owoce po ich smaku.

• Zapoznamy się z kolejnymi etapami produkcji papieru z drzewa, poznamy znaczenie wyrazów recykling i makulatura,  będziemy wiedzieć do jakiego koloru kosza należy segregować papier.

• Zapoznamy się z pracą stolarza, rzeźbiarza i leśnika.

• Dowiemy się co to jest drzewo genealogiczne.

• Będziemy uczestniczyć z pomocą rodziców w konkursie pt. „Drzewo genealogiczne.”

Skip to content