Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022:

  • Zabawy z językiem angielskim
  • Warsztaty podróżnicze
  • Warsztaty badawcze i eksperymentalne
  • Zajęcia ruchowe z piłkami łączące naukę o kontynentach oraz wiedzę o korzyściach płynących z uprawiania sportu
  • Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci

Skip to content